:
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด ยินดีให้บริการ
ประธานผู้สูงอายุ