:
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด ยินดีให้บริการ

ชื่อ: กิจกรรม รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %

5 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.สวด ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ๋บ้านตำบลสวด จัดกิจกรรม “สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %” เพื่อรวมพลังสวมหมวกนิรภัย มุ่งลด เจ็บ ตาย และลดอุบัติเหตุทางถนน ตามนโยบายคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร